Θέμα 2 Κατανοώντας τη δομή και τα χαρακτηριστικά του Δικτύου σας

Σημαντικό στοιχείο στην εμπλοκή ενεργής δικτύωσης είναι η κατανόηση των θεμελιωδών αρχών της και των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει. Αρχικά, το μέγεθος του δικτύου, το οποίο υποδηλώνει τον αριθμό των διαθέσιμων πόρων, πρέπει να ληφθεί υπόψιν.

Καθώς το δίκτυο αναπτύσσεται, διαθέσιμες πληροφορίες και άλλοι πόροι από γνώστες του αντικειμένου αναπτύσσονται μαζί του. Ωστόσο το μέγεθος του δικτύου δεν θα πρέπει να είναι ο μόνος στόχος. Η ποιότητα του δικτύου, και όχι απλώς η ποσότητα των επαφών μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη επιρροή. Η ποιότητα εξαρτάται από την τοποθέτηση  και τη δομη των σχέσεων στο δίκτυο. Πρέπει να τοποθετήσεις τον εαυτό σου μέσα στο δίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε οι πιο σημαντικοί δεσμοί να είναι εύκολα προσβάσιμοι και με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Επιπλέον, το δίκτυο μπορεί να περιγραφεί όχι μόνο ως ένα σύνολο δεσμών αλλά και ως ένα σύστημα επαφών, δίνοντας έμφαση στην  μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Παρόλο που οι αλληλεπιδράσεις είναι τα δομικά στοιχεία των δικτύων συνήθως θεωρούνται δεδομένες.

cubesproject