Θέμα 2 Ο ορισμός των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης είναι δομές πλοήγησης για δράσεις σχετικά με διάφορα παγκόσμια θέματα που αναφέρονται στην Ατζέντα 2030. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης παρέχουν πύλες μέσω των οποίων οι δράσεις σας μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Το 2015 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε την «Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη» ως μία έκκληση για αλλαγή και δράση σε όλο τον κόσμο.

Ο πολιτισμός προβάλλει επιτακτικός για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη. Ο πολιτισμός λειτουργεί ως καταλύτης για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η UNESCO είναι το βασικό ίδρυμα που απευθύνεται στην αναγνώριση του πολιτισμού εντός των 17 στόχων. Εδώ μπορείτε να βρείτε μία λεπτομερή αναφορά και τα σχετικά δεδομένα για όλους τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Μηδενική φτώχεια. Ωστόσο, σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε συνθήκες φτώχειας και η έλλειψη τροφής και καθαρού νερού σκοτώνει χιλιάδες άτομα καθημερινά.

Μηδενική πείνα. Ο τομέας της γεωργίας προσφέρει βασικές λύσεις για την ανάπτυξη και είναι κεντρικός για την εξάλειψη της πείνας και της φτώχειας.

Καλή υγεία και ευημερία. Η εξασφάλιση της υγιούς ζωής και η προώθηση της ευημερίας για όλες τις ηλικίες είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ποιοτική εκπαίδευση. Η εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης είναι θεμελιώδης για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ισότητα των φύλων. Η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά απαραίτητο θεμέλιο για έναν ειρηνικό, ευημερούμενο και βιώσιμο κόσμο.

Καθαρό νερό και αποχέτευση. Το καθαρό και προσβάσιμο νερό είναι ένα ουσιαστικό μέρος του κόσμου στον οποίο θέλουμε να ζήσουμε.

Φτηνή και καθαρή ενέργεια. Η ενέργεια είναι κεντρικής σημασίας για κάθε σοβαρή πρόκληση και ευκαιρία με την οποία έρχεται αντιμέτωπος ο κόσμος μας.

Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη. Βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και αξιοπρεπής εργασία για όλους.

Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές. Οι επενδύσεις σε υποδομές είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Λιγότερες ανισότητες.

Για τη μείωση των ανισοτήτων, οι πολιτικές θα πρέπει να είναι καθολικές κατ ‘αρχήν, δίνοντας προσοχή στις ανάγκες των μειονεκτούντων και περιθωριοποιημένων ομάδων πληθυσμού.

Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες. Πρέπει να υπάρχει ένα μέλλον όπου οι πόλεις να παρέχουν ευκαιρίες για όλους, με πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως ενέργεια, στέγαση, μεταφορές και άλλα.

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή.

Δράση για το κλίμα. Η κλιματική αλλαγή είναι μια παγκόσμια πρόκληση που επηρεάζει όλους, παντού.

Ζωή στο νερό. Η προσεκτική διαχείριση αυτού του σπουδαίου παγκόσμιου πόρου είναι το κλειδί για ένα βιώσιμο μέλλον.

Ζωή στη στεριά. Βιώσιμη διαχείριση των δασών, καταπολέμηση της ερημοποίησης, αναχαίτιση και ανάστροφη υποβάθμιση της γης, διακοπή της απώλειας βιοποικιλότητας.

Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί. Παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε αποτελεσματικούς, υπεύθυνους και συμμετοχικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα.

Συνεργασία για τους στόχους. Αναζωογόνηση της παγκόσμιας συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης έχουν την ικανότητα να διεκπεραιώνονται σε πολλούς τομείς ταυτόχρονα, όπως κοινωνικούς, οργανωτικούς και προσωπικούς. Επομένως, έχουν ως αποτέλεσμα:

-Να κατανοούνται οι διαδικασίες.

-Να ευθυγραμμίζονται οι ενέργειες.

-Να μετατρέπονται οι πράξεις σε οικοσυστήματα.

Με βάση την παραπάνω αναφορά, πρέπει να βρείτε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που ταιριάζουν στην ταυτότητά σας.