Θέμα 2 Προετοιμασία για τη χρηματοδότηση

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές δραστηριότητες που μπορούν να συγκεντρώσουν πόρους για την εκδήλωση, το έργο ή το πρόγραμμά σας. 

Όταν αποφασίσετε ποιες ιδέες θα αναπτύξετε σε δράση, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα σημεία:

  • Δέσμευση των ατόμων που θα συγκεντρώσουν τα χρήματα

Οι δραστηριότητες είναι επιτυχείς μόνο εάν οι υπεύθυνοι είναι αφοσιωμένοι και έχουν κίνητρα.

Φτιάξτε σωστά την ομάδα σας !

  • Καινοτομία

Ένας γενικός κανόνας είναι ότι όσο πιο πρωτότυπη είναι η δραστηριότητα, τόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα δημιουργήσει.

Να είστε δημιουργικοί !

  • Πόροι

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και, το σημαντικότερο, τους ανθρώπους για να εκτελέσετε την ιδέα σας και να την κάνετε επιτυχημένη.

  • Χρονοδιάγραμμα

Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρόνο για να οργανώσετε όλες τις δραστηριότητές σας. Ελέγξτε τις προθεσμίες σας!

  • Δικτύωση

Αναζητήστε τους συνεργάτες σας ! Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.

cubesproject