Θέμα 2 Προώθηση εμπορικών σημάτων χώρων vs Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς

Τα εμπορικά σήματα χώρων αναφέρθηκαν στο Μέρος 1 ως ένας από τους υπάρχοντες τύπους εμπορικών σημάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι ιστορικοί και πολιτιστικοί χώροι μπορούν να αποτελούν εμπορικά σήματα. Αλλά πώς διαχειρίζονται οι πολιτιστικοί οργανισμοί τα εμπορικά τους σήματα; Η απάντηση στην ερώτηση αυτή δίνεται μέσα από τη διάκριση ανάμεσα στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση εμπορικών σημάτων χώρων.

Η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένας τομέας που ασχολείται με την ταυτοποίηση, την ανασκαφή, την καταγραφή, την τεκμηρίωση, την προστασία, τη συντήρηση, την αποκατάσταση, την ερμηνεία, την ενίσχυση και την προώθηση, την παρουσίαση, τη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. (Εγχειρίδιο Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

Η προώθηση εμπορικών σημάτων χώρων εφαρμόζει τεχνικές προώθησης και διαφήμισης, καθώς και στρατηγικές μάρκετινγκ σε ιστορικούς χώρους ή/και σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς.