Θέμα 2 Σχέδια επικοινωνίας

Ορισμός ενός σχεδίου επικοινωνίας

Όταν μια εταιρεία δημιουργεί ένα νέο προϊόν, αντιμετωπίζει πάντα αυτά τα ερωτήματα: Πώς να προσελκύσουμε περισσότερα άτομα στον ιστότοπό μας; Πώς να επικοινωνήσουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Είτε εργάζεστε για έναν οργανισμό, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία ή ένα ίδρυμα, χρειάζεστε ένα σταθερό σχέδιο.

Ένα σχέδιο επικοινωνίας μπορεί να διευκολύνει την αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής και να προσδιορίσει την πληροφορία που θα παραδοθεί στο κοινό που απευθύνεται. Προσδιορίζει τα μηνύματα που πρέπει να προωθήσετε, σε ποιους το ίδρυμα απευθύνει αυτά τα μηνύματα και μέσα από ποια κανάλια επικοινωνίας.

Ένα καλό σχέδιο επικοινωνίας καθορίζει εξ αρχής τις προσδοκίες μιας δράσης επικοινωνίας (π.χ. μια καμπάνια). Καθορίζει την επιτυχία της ενημερωτικής δικτυακής πύλης του οργανισμού σας και σας προστατεύει από μη ρεαλιστικές ή εξωπραγματικές απαιτήσεις.

cubesproject