Θέμα 2 Σχεδιασμός μιας επιτυχημένης crowdfunding καμπάνιας

Πίσω από κάθε επιτυχημένη καμπάνια κρύβεται ένα σχέδιο marketing και μια οργανωμένη προσπάθεια, που αποτελείται από τρία (3) μέρη.

 1. Προετοιμασία
 • Προσδιορισμός οικονομικού στόχου
 • Διαφήμιση εκ των προτέρων: oι άμεσα ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ενήμεροι για την έναρξη της καμπάνιας.
 • Κάλυψη από τα ΜΜΕ/ Τύπο: η προβολή στις τοπικές ειδήσεις συμβάλει στην προσέγγιση περισσότερων δυνητικών χορηγών.
 • «Κλείδωμα» πρώιμων υποστηρικτών: εξασφάλιση της υποστήριξης προηγούμενων χορηγών, η χρηματοδότηση δεν θα ξεκινήσει από το μηδέν.
 1. Ανάπτυξη
 • Ανάπτυξη δικτύου: αύξηση εμβέλειας. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας συνδέεται με τη χρήση των κοινωνικών μέσων ή/ και με την αποστολή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διαφορετικός τρόπος προσέγγισης ανάλογα με το προφίλ του χρηματοδότη/ χορηγού: press releases, newsletter, προσωπικό μήνυμα)
 • Έξυπνοι, ηχηροί και εντυπωσιακοί τίτλοι (τίτλος καμπάνιας, περιγραφή της αποστολής του οργανισμού)
 • Χρήση συνοδευτικών φωτογραφιών και video υψηλής ποιότητας: έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν το ενδιαφέρον του κοινού, να συγκινήσουν και να συμβάλλουν στη συγκέντρωση του επιθυμητού χρηματικού ποσού.
 1. Παρακολούθηση
 • Τακτική ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του crowdfunding: δημοσίευση ενημερώσεων, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, τόσο για τις θετικές όσο και για τις αρνητικές εξελίξεις
 • Προσαρμογή στόχων: εάν οι συνθήκες αλλάξουν ή η πρόοδος είναι πιο αργή από το αναμενόμενο, ο στόχος αναπροσαρμόζεται.

Tips:

Προσοχή!!

Συνήθως, οι καμπάνιες με σύντομο τίτλο (4-8 λέξεις) σημειώνουν μεγαλύτερη επιτυχία.

Η διαδικασία σχεδιασμού μιας crowdfunding καμπάνιας είναι παρόμοια με τη διαδικασία διοργάνωσης μιας fundrasing εκδήλωσης (ορισμός ρεαλιστικού στόχου- προσδιορισμός κοινού-στόχου – χρήση κοινωνικών δικτύων).

 Είναι πολύ σημαντικό ένας οργανισμός, μετά τη συγκέντρωση του προβλεπόμενου χρηματικού ποσού, να εκφράσει δημοσίως την εκτίμησή του προς το σύνολο των ατόμων που συνέβαλε στην υλοποίηση του στόχου.Στείλτε ευχαριστήριες επιστολές προς όλα τα τοπικά ΜΜΕ που υποστήριξαν το έργο του οργανισμού.