Θέμα 2 Τι είναι το εμπορικό σήμα;

Η ρίζα της λέξης στα αγγλικά (brand) σχετίζεται με την πράξη της καύσης συμβόλων (από το «brandr», παλιά σκανδιναβική λέξη) για το σημάδεμα κατοικίδιων ζώων και την εξακρίβωση της ταυτότητας των ιδιοκτητών τους.

Ειδικοί, έμποροι, σχεδιαστές και άλλοι επαγγελματίες δίνουν διαφορετικούς ορισμούς:

▪Το εμπορικό σήμα είναι «η αντίληψη ενός ατόμου για ένα προϊόν, μια υπηρεσία, μια εμπειρία ή έναν οργανισμό· η εμπορική φήμη.» (Λεξικό Εμπορικού Σήματος – Dictionary of Brand)

▪«Παρά τον άυλο χαρακτήρα τους, τα εμπορικά σήματα είναι επιχειρηματικά εργαλεία, που αυξάνουν την εμπορική αξία.» (Brian Lischer)

▪«Το εμπορικό σήμα δεν είναι λογότυπο. Το εμπορικό σήμα δεν είναι ταυτότητα. Το εμπορικό σήμα δεν είναι προϊόν.» (Marty Neumeier)

▪«Το εμπορικό σήμα είναι το άθροισμα των εκφράσεων, μέσω των οποίων μια οντότητα έχει σκοπό να αναγνωρίζεται» (Interbrand)

Λέγοντας τι δεν αποτελεί εμπορικό σήμα, ο διάσημος συγγραφέας Marty Neumeier προσδιορίζει κάποιες διαδικασίες και στοιχεία, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη δημιουργία ενός εμπορικού σήματος:

αποτελέσματα, φήμη, ιστορία, αντιλήψεις και προσδοκίες (από εταιρείες, από πελάτες), προϊόντα και ό,τι αυτά αντιπροσωπεύουν, εικόνες, ταυτότητα, διαφάνεια, κλπ.

Για να κατανοήσετε πλήρως τι είναι έμμεσο και τι ρητό στον ορισμό του εμπορικού σήματος, παρακολουθήστε το βίντεο (στα αγγλικά) «Τι είναι το Εμπορικό Σήμα; Μια εις βάθος ανάλυση του θέματος με τον Marty Neumeier».

Πηγή: www.freepick.com

cubesproject