Θέμα 2 Τοποθέτηση εμπορικών σημάτων

Η τοποθέτηση εμπορικού σήματος στην αγορά περιλαμβάνει τον προσδιορισμό ενός αναξιοποίητου εμπορικού χώρου, που θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, για τη μεγιστοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ή την άμβλυνση των αδυναμιών του εκάστοτε εμπορικού σήματος.

Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει:

  1. Καθορισμός αποστολής και αξίας
  2. Προσδιορισμός της αγοράς-στόχος και της φύσης του ανταγωνισμού (πλαίσιο αναφοράς)
  3. Συσχέτιση εμπορικού σήματος (η διασύνδεση του εμπορικού σήματος με θετικά χαρακτηριστικά)

Ο απώτερος στόχος είναι να «σχεδιαστεί», να καταγραφεί, η συνολική εικόνα και τα χαρακτηριστικά του εμπορικού σήματος (όχι μόνο οπτικά) στο μυαλό του πελάτη.

Το γραφικό προσαρμόστηκε από: http://brandabout.ir/wp-content/uploads/Keller_Strategic_Brand_ManagementBookFi.pdf 

Τι είναι ο έλεγχος εμπορικού σήματος (brand audit);

Σύμφωνα με τον Neumeier, πρόκειται για «μια επίσημη εκτίμηση των δυνατών σημείων και των αδυναμιών των εμπορικών σημάτων σε οποιοδήποτε σημείο επαφής».

Το σημείο επαφής είναι κάθε σημείο, όπου οι άνθρωποι συναντούν με οποιοδήποτε τρόπο ένα εμπορικό σήμα, π.χ. κατά τη χρήση ενός προϊόντος, σε συσκευασία, σε διαφήμιση, σε ιστοσελίδες, σε ταινίες, σε καταστήματα, σε υπαλλήλους εταιρείας, ακόμα και κατά τη συζήτηση με άλλους (Λεξικό Εμπορικού Σήματος).

Πηγή: δημιουργήθηκε με τη λειτουργία SmartArt

Πώς να διατυπώσετε το «μάντρα» του εμπορικού σήματος;

Πρόκειται για μια εσωτερική άσκηση με στόχο να αναθεωρήσετε τη δήλωση του εμπορικού σήματος. Η δήλωση αυτή εκφράζει τον πυρήνα αυτού που αντιπροσωπεύει το εμπορικό σήμα ή την εικόνα που το ίδιο το εμπορικό σήμα επιδιώκει να προβάλει. Διαφέρει από το σύνθημα ή το σλόγκαν του εμπορικού σήματος.

cubesproject