Θέμα 2 Το Προϊόν

Το Προϊόν ενός πολιτιστικού οργανισμού είναι πολλαπλό και ποικίλο και περιλαμβάνει τόσο υπηρεσίες (άυλες) όσο και προϊόντα (υλικά)… και κάθε τι ενδιάμεσο, που καλύπτει μια επιθυμία ή ανάγκη! Μια πρόχειρη κατηγοριοποίηση των πολλών διαφορετικών «προϊόντων» ενός μουσείου, ενός οργανισμού παραστατικών τεχνών ή ενός φεστιβάλ συνοψίζεται στο υποστηρικτικό γράφημα. Ρίξτε μια ματιά και επισκεφθείτε τους συνδέσμους που οδηγούν σε επιλεγμένα παραδείγματα πολιτιστικών οργανισμών από όλο τον κόσμο.

Πράγματι, ένα πολιτιστικό Προϊόν μπορεί να ποικίλει ευρέως, ανάλογα με το προφίλ, τους πόρους και το πεδίο δράσης ενός πολιτιστικού οργανισμού, αλλά και ανάλογα με το προφίλ, τις ανάγκες, τις τάσεις και τις προσδοκίες των ομάδων-στόχος του. Το Προϊόν των πολιτιστικών οργανισμών είναι, εν τέλει, η Εμπειρία που προσφέρουν.

ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

– Μόνιμες Εκθέσεις

(π.χ. μουσεία)

– Παραστάσεις – Συναυλίες

(π.χ. θέατρο, όπερα, χορός, φεστιβάλ)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

– Περιοδικές Εκθέσεις

– Διαλέξεις, Προβολές

– Συναυλίες και εκδηλώσεις προσέγγισης

(Εθνική Λυρική Σκηνή)

– Εκπαιδευτικά προγράμματα

– Εκδηλώσεις σε σύνδεση με βασική πολιτιστική προσφορά (NHM “Trials” )

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

– Ζωντανές μεταδόσεις παραστάσεων (ROH streaming)

– DVD  / CD / Ψηφιακές καταγραφές

– Οδηγοί Μουσείων

– Προγράμματα παραστάσεων

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

– 3D διαδικτυακές ξεναγήσεις σε μουσεία

(Nέο Μουσείο Ακρόπολης)

– Ψηφιοποίηση συλλογών και πολιτιστικών προϊόντων

(Google Arts & Culture)

– Διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα και διαδικτυακές πηγές

(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)

Το Προϊόν είναι ο πυρήνας ενός πολιτιστικού οργανισμού. Αναπτύσσεται με βάση επιστημονικές, δημιουργικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές κατευθυντήριες γραμμές, προσδοκίες και πρότυπα. Το πολιτιστικό προϊόν έχει σημαντικές ιδιαιτερότητες που το διακρίνουν από άλλα προϊόντα, όπως αυτοκίνητα, ποτά, υπολογιστές ή στυλό:

  • Μπορεί να είναι ένυλο ή άυλο ή και τα δύο! (π.χ. μια μουσική συναυλία είναι κυρίως ένα άυλο προϊόν στη «ζωντανή» μορφή του, αλλά αναλαμβάνει και υλική διάσταση όταν ηχογραφείται σε CD).
  • Είναι μεταβλητό και ευπαθές: η ποιότητά του δεν είναι πάντα η ίδια, ούτε μπορεί να αποθηκευτεί. Καθώς δεν αναπαράγεται μαζικά, η ποιότητά του εξαρτάται από συνθήκες που δεν μπορούν πάντα να προβλεφθούν ή να επηρεαστούν (π.χ. τραυματισμός, ασθένεια ή προσωπικά ζητήματα ενός καλλιτέχνη, προσωπική διάθεση του επισκέπτη, ή ακόμα και τεχνικές δυσλειτουργίες, απεργίες, πανδημίες κ.λπ.).
  • Καταναλώνεται συνήθως κατά τη στιγμή της αγοράς και ένας πιθανός «αγοραστής» δεν μπορεί εύκολα να το δειγματίσει πριν την αγορά (π.χ. κάποιος πρέπει να αγοράσει ένα εισιτήριο για να δει μια παράσταση ή να επισκεφθεί μια έκθεση, αν και τα ψηφιακά μέσα προσφέρουν νέες δυνατότητες σήμερα).
  • Είναι ευάλωτο σε οικονομικές πιέσεις και η τιμή του δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος ή την πολιτιστική, πνευματική ή κοινωνικο-ψυχολογική αξία του.
cubesproject