Θέμα 2 Υπόμνημα (Concept note)

ΟΡΙΣΜΟΣ:

είναι το έγγραφο που αποστέλλει ένας οργανισμός στην πηγή χρηματοδότησης/ χορηγό, με σκοπό την ανάπτυξη γόνιμης συζήτησης, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για μια ενδεχόμενη συνεργασία.

Περιλαμβάνει:

✔σύντομη περιγραφή του προτεινόμενου προγράμματος για χρηματοδότηση (3-4 σελίδες)

✔δήλωση των βασικών στόχων του οργανισμού

✔απλοποιημένη έκδοση μεγάλων εγγράφων και προτάσεων

✔σύντομες φράσεις και λέξεις (περιεκτικό σε νόημα)