Θέμα 2.1 Έναρξη έργου – Ιδέα

Η σύλληψη και έναρξη ενός έργου απαιτεί υψηλά επίπεδα δημιουργικότητας.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση νέων ιδεών απαιτεί από εμάς να είμαστε δεκτικοί και έτοιμοι να συμμετέχουμε σε μια συνεχή διαδικασία μάθησης, να δεχόμαστε την άποψη των άλλων, να ενστερνιζόμαστε την αλλαγή και να αναγνωρίζουμε τη συνεργασία ως τη βάση για κάθε επιδιωκόμενη αλλαγή. Υπό μια ευρύτερη οπτική, η επιτυχημένη διαχείριση έργων έχει ουσιαστικά να κάνει με τη δημιουργία μιας καλής ομάδας και την ύπαρξη αποτελεσματικής ηγεσίας. Ως ένα βαθμό, η επιτυχία ενός έργου εξαρτάται από την ικανότητά μας να πείσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους για τη σημασία της ιδέας που φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε. Έχοντας πίστη και επιθυμία στην πραγματοποίηση της ιδέας μας, μεταδίδουμε την ενέργειά μας στους άλλους, η ιδέα μας γίνεται δεκτή και μας δείχνει η ίδια τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Η ιδέα πρέπει να είναι απλή και αυθεντική και να είναι επωφελής για το άμεσο ή ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο θα υλοποιηθεί. Όταν μοιραζόμαστε την ιδέα μας με άλλους παρουσιάζοντάς την ως μέσο για αλλαγή, μπαίνουμε σε μια διαδικασία που ονομάζεται «αποδοχή». Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της ομάδας μας αποδέχονται και συμφωνούν με την ιδέα μας. Η ανταλλαγή ιδεών μας απελευθερώνει από το εγώ μας, μας βάζει στη θέση των άλλων και διευρύνει τον κλειστό μας κύκλο. Η αυτοπεποίθηση και η αυτογνωσία είναι η βάση για την πετυχημένη παραγωγή και καθορισμό μιας ιδέας (Radjo & Mujkić, 2017).

Κάντε αυτές τις ερωτήσεις πρώτα στον εαυτό σας!

Ορισμένες ερωτήσεις που αφορούν τη διαδικασία παραγωγής της «ιδέας»:

  • Είναι πρωτότυπη;
  • Για ποιον προορίζεται;
  • Ποιο πρόβλημα λύνετε με αυτή την ιδέα;
  • Υπάρχει κάποιο πιθανό ενδιαφέρον εκ μέρους της κοινότητας για την ιδέα;
  • Η ιδέα σας θα ικανοποιήσει τους τελικούς αποδέκτες ή πελάτες;
  • Το αποτέλεσμα θα ικανοποιήσει το περιβάλλον σας;