Θέμα 2.2 Ορισμός και Προγραμματισμός

Σκοπός και στόχοι:

Δεδομένης της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς του, το Σεράγεβο αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικός τουριστικός προορισμούς στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Για περισσότερα από τετρακόσια χρόνια, τζαμιά, συναγωγές, ορθόδοξες και ρωμαιοκαθολικές εκκλησίες συνυπάρχουν η μία δίπλα στην άλλη. Διαφορετικοί πολιτισμοί έχουν αφήσει τα ίχνη τους στην αρχιτεκτονική, δημιουργώντας ένα μοναδικό μείγμα διαφόρων αρχιτεκτονικών στυλ. Πολίτες διαφορετικού εθνοτικού και θρησκευτικού προσανατολισμού ζουν και εργάζονται μαζί, εξυψώνοντας το επίπεδο της πόλης και δημιουργώντας μια συλλογική κουλτούρα, ανεξάρτητη από τους κατακτητές και τα κέντρα λήψης αποφάσεων  του παρελθόντος που επέφεραν οι ιστορικές και γεωπολιτικές συνθήκες της εκάστοτε εποχής. 

Με αυτό το έργο, επιθυμούμε να δημιουργήσουμε και να προωθήσουμε ένα καινούριο τουριστικό αξιοθέατο, το οποίο θα ενσωματώνει όλα τα ιστορικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Σεράγεβο σε ένα μέρος. Θα αποτελεί επίσης ένα τουριστικό σημείο αφετηρίας για την πόλη και με το σύμβολο/λεζάντα του θα σηματοδοτεί το μέρος ως σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών. Το έργο, με τίτλο «SARAJEVO MEETING OF CULTURES ή SARAJEVO SUSRET KULTURA» (ΣΕΡΑΓΕΒΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ»), θα περιλαμβάνει επίσης μια σειρά μελλοντικών δραστηριοτήτων σε μια προσπάθεια να προωθήσει το Σεράγεβο ως μια από τις πόλεις στην Ευρώπη η οποία μπορεί να αποτελέσει σύμβολο πολυπολιτισμικότητας και ανεκτικότητας. Η υλοποίηση του έργου θα συνεισφέρει σημαντικά στην υποψηφιότητα του Σεράγεβο ως Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, η οποία αντικατοπτρίζει τη ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ, βρίσκεται κοντά στην αγορά Gazi Husrev-Bey’s Bezistan. Γεωγραφικά, σύμφωνα με τα σημεία του ορίζοντα, στα ανατολικά βρίσκεται η Οθωμανική αγορά και στα δυτικά η σύγχρονη Δυτική κουλτούρα. Το αξιοθέατο, με τη λεζάντα “SARAJEVO MEETING OF CULTURES”, (Σεράγεβο Συνάντηση Πολιτισμών), αποτελεί το σημείο στο οποίο ο επισκέπτης μπορεί να δει ξεκάθαρα τη συνάντηση των διαφορετικών πολιτισμών.

Τίτλος: Ματιά στο μέλλον (2012)

Από το αρχείο του “SARAJEVO MEETING OF CULTURES”

Πηγή: Σχεδιασμός λογότυπου

Αναμενόμενα αποτελέσματα μέχρι το 2014

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουριστική προσφορά στο Σεράγεβο εστιάζει κυρίως στους Δήμους Τσένταρ και Στάρι Γκραντ, προτείνεται το έργο “SARAJEVO MEETING OF CULTURES” να είναι το σημείο αφετηρίας για περιήγηση στην πόλη (ΟΡΑΜΑ, 2012).

  Δεδομένου ότι οι τελευταίες στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των τουριστών αναμένεται να αυξηθεί, η πόλη του Σεράγεβο πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητές της. Η έρευνα που έχει γίνει μέσω συζητήσεων με τουρίστες και άλλους επισκέπτες δείχνει ότι η πόλη δεν διαθέτει ένα μέρος το οποίο να δημιουργεί την αίσθηση της ταύτισης με την πόλη και την περιοχή στην οποία βρίσκονται.

  Η δημιουργία αυτού του τουριστικού αξιοθέατου και η κατάλληλη προώθησή του μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στο Σεράγεβο. Μπορεί επίσης να παρουσιάσει και να προωθήσει την πόλη του Σεράγεβο και τους εταίρους της πόλης.

Στο πλαίσιο της φάσης προγραμματισμού, η οποία αποτελεί τη δεύτερη φάση του κύκλου ζωής του έργου, ο συντονιστής του έργου ετοιμάζει το προσχέδιο του έργου, που έχει ως στόχο να ενημερώσει τα μέλη της ομάδας διαχείρισης για τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου. Στις δραστηριότητες προγραμματισμού που ακολουθούν, το προσχέδιο του έργου θα αναπτυχθεί σε περιγραφή του έργου, η οποία θα περιλαμβάνει το όνομα και τον αριθμό του έργου, τα μέλη της ομάδας, το χρονοδιάγραμμα (πότε θα αρχίσει και θα τελειώσει το έργο), τους κύριους στόχους του έργου, τις βασικές ομάδες-στόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη, τον κατάλογο δραστηριοτήτων, το σκεπτικό πίσω από το έργο, τους διαθέσιμους εσωτερικούς και εξωτερικούς πόρους, το προβλεπόμενο κόστος για την υλοποίηση του έργου και των δραστηριοτήτων του, σε έναν Προϋπολογισμό Έργου (βλ. πίνακα πιο κάτω).

cubesproject