Θέμα 2.3 Υλοποίηση ή Εκτέλεση

  Η εκτέλεση έργου είναι η φάση κατά την οποία υλοποιούνται δραστηριότητες, αναθέτονται εργασίες και κατανέμονται πόροι. Επίσης, σε αυτή τη φάση αναπτύσσονται τα παραδοτέα και εκπληρώνονται οι απαιτήσεις των πελατών. Οι διαχειριστές του έργου ή οι επικεφαλής της ομάδας ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες μέσα από την κατανομή πόρων και κρατώντας την ομάδα συγκεντρωμένη στον στόχο της.

  Σε αυτή τη φάση, η ομάδα αρχίζει να δημιουργεί τα παραδοτέα του έργου και να προσπαθεί να πετύχει τους σκοπούς και στόχους που καθορίστηκαν στο σχέδιο έργου. Η φάση εκτέλεσης είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία ή όχι του έργου. Τα παραδοτέα του έργου παίρνουν επίσης μορφή κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου. Διαβάστε περισσότερα εδώ!

  Κατά τη διάρκεια της φάσης εκτέλεσης λαμβάνουν χώρα πολλές σημαντικές δραστηριότητες. Ορισμένες από αυτές είναι οι εξής:

  • Αναφορά προόδου του έργου

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει τακτική ενημέρωση για την πρόοδο του έργου, αφού αυτό παρέχει απαραίτητες πληροφορίες και εντοπίζει πιθανά προβλήματα.

  • Διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων

Πριν κάνετε μια συνάντηση, ενημερώστε εκ των προτέρων τα μέλη της ομάδας για το θέμα και την ατζέντα της συνάντησης. Η σαφής και έγκαιρη επικοινωνία συμβάλλει στην παραγωγικότητα.

  • Διαχείριση προβλημάτων

Τα προβλήματα δεν μπορούν να αποφευχθούν. Ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση χρόνου και ποιότητας, καθώς και την αποδυνάμωση του ηθικού της ομάδας, μπορούν να παρεμποδίσουν την επιτυχία ενός έργου. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι λύνετε όλα τα προβλήματα τη στιγμή που εμφανίζονται. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ!

Τίτλος: Εγκατάσταση ΑΞΙΟΘΕΑΤΟΥ 2014

Από το αρχείο του «Sarajevo Meeting of Cultures»

Τίτλος: Εγκατάσταση ΑΞΙΟΘΕΑΤΟΥ 2014

Από το αρχείο του «Sarajevo Meeting of Cultures»

cubesproject