Θέμα 2.5 Κλείσιμο έργου – Αποστολή εξετελέσθη

Η τελευταία αυτή φάση αφορά την ολοκλήρωση του έργου και την παρουσίαση του ΑΞΙΟΘΕΑΤΟΥ «Sarajevo Meeting of Cultures», σύμφωνα με το καθορισμένο ΟΡΑΜΑ και ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Αφού αναπτυχθούν οι εκθέσεις για μια σειρά από χορηγούς, είναι η στιγμή για προώθηση, επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης, επαφή με τους τελικούς χρήστες και λήψη ανατροφοδότησης από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τίτλος: Ολοκλήρωση αποστολής

Από το αρχείο του «Sarajevo Meeting of Cultures»

Τίτλος: Ολοκλήρωση αποστολής

Από το αρχείο του «Sarajevo Meeting of Cultures»

cubesproject