Θέμα 3 Αναζήτηση για χρηματοδότηση

Αφού προσδιορίσετε το αρχικό σημείο από το οποίο προέρχεται η ιδέα, πρέπει να αρχίσετε να “χαρτογραφείτε” τους χορηγούς μαζί με τη λεπτομερή επεξεργασία της υλοποίησής της.

Το έργο, η εκδήλωση ή το πρόγραμμα δημιουργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των δωρητών, επομένως είναι προαπαιτούμενο να μάθουμε ποια και τι είδους έργα υποστηρίζει ο δωρητής, τι απαιτεί και τι προσδοκά, καθώς και ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Αν δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να συναντηθούμε με κάποιους από τους δωρητές, είναι καλό να κάνουμε επαφές με ανθρώπους που είχαν ήδη προηγούμενες εμπειρίες μαζί τους και να προσπαθήσουμε να μάθουμε κάποιες βασικές πληροφορίες, καθώς και να προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τους δωρητές και να ρωτήσουμε για όλα όσα δεν μας είναι οικεία. Η τομέας της δραστηριότητάς μας είναι ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης για τους δωρητές. Παρόλο που οι δωρητές έχουν τα δικά τους έντυπα αιτήσεων και οδηγίες που μας καθοδηγούν στο τι και πώς διαθέτουν τα χρήματά τους, αν δεν είμαστε σίγουροι για κάτι, πρέπει να ρωτήσουμε. Το ενδιαφέρον μας για τις επιχορηγήσεις τους, καθώς και η υποβολή βασικών ερωτήσεων, αυξάνει το επίπεδο αξιοπιστίας μας για τους δωρητές.

Τώρα τίθενται τα εξής ερωτήματα: πώς θα τους αναγνωρίσουμε, πού θα τους αναζητήσουμε και πώς θα τους χαρτογραφήσουμε; Κατ’ αρχάς, πρέπει να προσδιορίσουμε, όπως εξηγείται στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου, τον τύπο του έργου και τον σκοπό του, να διερευνήσουμε τους χορηγούς και τους χρηματοδότες (είτε ανήκουν στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα) και, στη συνέχεια, τα περιφερειακά και παγκόσμια ιδρύματα. Ο εσωτερικός κατάλογος όλων των επαφών που κυμαίνονται από δήμους, υπουργεία, ιδρύματα, ενώσεις, πρεσβείες, εταιρείες κ.λπ. καθώς και οι επαφές τους, αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία της προσωπικής βάσης των πιθανών χορηγών. Μόλις καταρτιστεί αυτός ο κατάλογος, παραμένει ως λίστα ελέγχου μέχρι την υποβολή του έργου. Η χρήση της μηχανής αναζήτησης της Google μπορεί να βοηθήσει σημαντικά, πληκτρολογώντας λέξεις-κλειδιά για δωρητές από τον τομέα ενδιαφέροντός μας.

Η δημιουργία ομάδων ενδιαφέροντος στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να μας βοηθήσει σημαντικά στην απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων. Στη βιβλιογραφία για τη διαχείριση έργων υπάρχει η φράση “χαρτογράφηση δωρητών”, η οποία χρησιμεύει για την παρακολούθηση των δωρητών. Αντιπροσωπεύει τη διαδικασία του σχεδιασμού, της χαρτογράφησης, της καθιέρωσης αλληλεπίδρασης με τους δωρητές και της παρακολούθησης των επιχορηγήσεων και των όρων.

Κάθε δωρητής, είτε πρόκειται για μικρές επιχορηγήσεις είτε για μεγάλα ιδρύματα, έχει τις δικές του απαιτήσεις και τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης. Τα πιο συχνά αρχικά λάθη συμβαίνουν όταν οι άνθρωποι είναι ανεπαρκώς ενημερωμένοι όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων για τα διαθέσιμα κονδύλια και όταν είναι μη επαγγελματίες κατά τη χρήση τους. Ο αντιεπαγγελματισμός αντανακλάται συχνότερα στην μη ικανοποίηση των όρων του εντύπου της αίτησης, στην παράλειψη απαραίτητων εγγράφων, στη μη τήρηση της προθεσμίας, στους μη ρεαλιστικούς στόχους, στον σχεδιασμό του προϋπολογισμού κ.λπ.

Η αξιοπιστία είναι πολύ σημαντική. Όταν την αποκτούμε στα μάτια των δωρητών, μας βοηθά να ανοίγουμε κάθε φορά τις πόρτες της συγκέντρωσης χρημάτων. Επιτυγχάνεται με τη σοβαρότητα, την ευαισθητοποίηση, την αφοσίωση, την ικανότητα έγκαιρης και εντός της προθεσμίας ανταπόκρισης, καθώς και με την επίδειξη ενδιαφέροντος για τους δωρητές και την επιχορήγηση.

Η επικοινωνία της ιδέας του έργου είναι μια πτυχή της “πολιτιστικής συμπεριφοράς” της διαχείρισης έργων. Ο τρόπος με τον οποίο ντυνόμαστε όταν μιλάμε με τους δωρητές, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζουμε την ιδέα ή τις πληροφορίες μας και ο τρόπος με τον οποίο σεβόμαστε τον χρόνο και τον χώρο που αφιερώνουμε στη συζήτηση που ανήκει στην περιοχή ενός προτύπου επικοινωνίας στη συγκέντρωση πόρων είναι επιτακτικός. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η προσέγγισή μας έχει σημαντικό ρόλο όταν βρισκόμαστε “πρόσωπο με πρόσωπο” με πιθανούς δωρητές ή χορηγούς, καθώς και όταν προσπαθούμε να μάθουμε από αυτούς βασικές πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες χρηματοδότησης και να τους πείσουμε γιατί εμείς είμαστε οι κατάλληλοι για να λάβουμε τα χρήματά τους.

(Radjo & Mujkic, 2018)

cubesproject