Θέμα 3 Βιωσιμότητα έργου

Η βιωσιμότητα του κάθε έργου πρέπει να διασφαλίζεται κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας φάσης, καθώς αυτή αντιπροσωπεύει τη δυνατότητα του έργου να έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και του οργανισμού να συνεχίσει την αποστολή του στο μέλλον. Η οικονομική ανάλυση, η ανάλυση κινδύνου, ο καθορισμός της επικοινωνίας και του δικτύου, το επιχειρησιακό σχέδιο, η κατάρτιση, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση ικανοτήτων, η περιβαλλοντική και η κοινοτική ανάλυση, όλα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα ενός έργου

Μάθετε για τις αρχές του βιώσιμου έργου!

Και…. Πώς να καταστήσετε το έργο σας βιώσιμο!

cubesproject