Θέμα 3 Η βιώσιμη ανάπτυξη ως κουλτούρα

Η κουλτούρα παρέχει μια προοπτική σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των SDG και ποια αποτελέσματα πρέπει να αναμένονται για τη διαδικασία:

Συνδέστε την ταυτότητά σας με τους κατάλληλους ΣΒΑ και ενθαρρύνετε την ανάπτυξη. Η ταυτοποίηση των αξιών που ορίζουν τις ενέργειές σας και η ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε αυτές επιτρέπει μία βέβαια ανάπτυξη.

Αναπτύξτε το οικοσύστημα σας και δημιουργήστε ανθεκτικότητα. Η δράση βάσει του συστήματος αξιών σας και η χάραξη στρατηγικών μέσω των ολοκληρωμένων ΣΒΑ δημιουργούν ένα οικοσύστημα παρόμοιων οργανισμών. Το οικοσύστημα δημιουργεί συλλογικούς δεσμούς που μεταμορφώνουν την ατομική εκμετάλλευση σε ανθεκτική εξερεύνηση.

Καλλιεργήστε αυτήν την κουλτούρα και απολαύστε τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ακολουθώντας την προαναφερθείσα δομή δράσεων, καλλιεργείται συστηματικά μια κουλτούρα βιωσιμότητας. Η ανάπτυξη ενός οργανισμού γίνεται μια διαδικασία καλλιέργειας πολιτισμού που επιτρέπει την ευθύνη, τη βιωσιμότητα και τη φροντίδα.

Η υποστήριξη της δημιουργικής βιομηχανίας και η επένδυση στην πολιτιστική κληρονομιά έχουν αποδειχθεί ότι ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη.

Ο πολιτισμός παρέχει διαφορετικούς και δημιουργικούς τρόπους σκέψης και επίλυσης προβλημάτων. Όταν η εφαρμογή των ΣΒΑ ενσωματώνεται στην πολιτιστική ανάπτυξη, εξασφαλίζεται:

-Η παροχή περισσότερων περιβαλλόντων ενεργοποίησης.

-Η διαχείριση των κινδύνων και του κόστους.

-Η οικοδόμηση φήμης και εμπιστοσύνης.

-Η ενίσχυση των σχέσεων με υπαλλήλους, πελάτες και ενδιαφερόμενους φορείς.

-Η δημιουργία πρόσβασης σε νέες αγορές.

-Η ευθυγράμμιση των δράσεων με όραμα.

Ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο πολιτισμός οδηγεί στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένα από τα πιο διάσημα οικογενειακά εστιατόρια ουκρανικής κληρονομιάς στη Λιθουανία.

Η στρατηγική τους κίνηση να επικεντρωθούν στην εσωτερική κουλτούρα αντί σε εποχιακά κέρδη, δημιούργησε ένα πρότυπο ποιότητας των τροφίμων στην περιοχή και μια ομάδα που εργάζεται στην περιοχή για περισσότερο από 20 χρόνια χωρίς καμία κοινή βιομηχανία εποπτείας.

Η ιδέα να αναβαθμιστεί ολόκληρο το οικοσύστημα επενδύοντας στις υποδομές και στην κοινότητα δημιούργησε ανθεκτικότητα. Αυτό το μέρος επέζησε από όλες τις κρίσεις και αλλαγές χωρίς καμία απώλεια.