Θέμα 3 Η Δικτύωση ως πηγή ευκαιριών

Η πολιτισμική επιχειρηματικότητα είναι το τέλειο παράδειγμα δραστηριότητας δικτύωσης, το οποίο κάποιες φορές δεν είναι πλήρως αντιληπτό. Αφού η φύση του πολιτισμικού τομέα είναι συνήθως μη τυπική και ασταθής, οι περισσότερες προσλήψεις γίνονται σε ανεπίσημο πλαίσιο. Παρόλο που οι επιχειρηματίες σε πολιτισμικό περιβάλλον χρειάζεται να ανταγωνιστούν για χρηματοδότηση, μελλοντική καριέρα κ.α. Συνήθως η φύση των πολιτισμικών επιχειρήσεων είναι  ουσιαστικά  συνεργατική. Επομένως η ενεργή δικτύωση είναι η στρατηγική που βοηθάει να καταξιωθεί κάποιος στον πολιτισμικό κόσμο. Η ανάπτυξη και διατήρηση δικτύων επαφών που μπορεί να σχετίζονται με μελλοντική εργασία είναι ο πυρήνας της ζωής των πολιτισμικών επιχειρηματιών: επιχειρηματικότητα, συνεργασία και κοινότητα. Από την άλλη η δικτύωση εδώ συμβαίνει χωρίς να είναι μια προληπτική  δράση.

Αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα της δικτύωσης στον πολιτισμικό τομέα- δεν είναι απλώς μια πηγή ευκαιριών εργασίας αλλά μια φιλία, συνεργασία, υποστήριξη και μαθησιακές ευκαιρίες. Αυτό το μη τυπικό περιβάλλον επιτρέπει περισσότερη ελευθερία και δημιουργικότητα αλλά επιβάλλει χαμηλότερους μισθούς και ανασφάλεια.