Θέμα 3 Οφέλη από την αλληλεπίδραση διαφορετικών πολιτισμών

 • Εξάλειψη των αρνητικών στερεοτύπων και των προκαταλήψεων για διαφορετικές ομάδες
 • Ανάπτυξη σχέσεων κατανόησης/ εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφορετικών ομάδων και αποδοχής των διαφορετικών αντιλήψεων που επικρατούν στον σύγχρονο κόσμο
 • Ανάπτυξη σχέσεων που στηρίζονται στις αρχές του σεβασμού, της εμπιστοσύνης και της ισότητας
 • Δημιουργία ενός διαδραστικού πολύ-πολιτισμικού περιβάλλοντος
 • Ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων, νέου τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς

Πηγή: www.unsplash.com

Τομείς δυναμικής επικοινωνίας μεταξύ των πολιτισμών

 1. Γαστρονομία

Κάτι περισσότερο από ένα μέσο επιβίωσης!

 • Μέσο εξερεύνησης ενός διαφορετικού πολιτισμού
 • Όταν οι διαφορετικές γαστρονομικές κουλτούρες αλληλεπιδρούν, αποκαλύπτουν τον πολιτισμικό χαρακτήρα και την πολιτισμική ταυτότητα, προωθώντας την επικοινωνία και την κατανόηση με μια νέα κουλτούρα.
 • Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε όλα τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

 

 1. Αθλητισμός
 • Τα αθλήματα, ειδικά τα ομαδικά παιχνίδια, αποτελούν σημαντικό μέρος της ζωής μας, είτε είμαστε θεατές είτε συμμετέχοντες.
 • Ο αθλητισμός έχει αναπτυχθεί ως βασικό μέσο διδασκαλίας (τυπικής αλλά και μη τυπικής).
 • Η συμμετοχή στον αθλητισμό μπορεί να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα δημιουργώντας κοινά ενδιαφέροντα και αξίες και διδάσκοντας θεμελιώδεις κοινωνικές δεξιότητες (λ.χ. ευγενής άμιλλα).
 • Σημαντικός ο ρόλος των διεθνών διοργανώσεων.
 • Ο αθλητισμός ενισχύει την κοινωνική και πολιτιστική ζωή, φέρνοντας κοντά άτομα και κοινότητες.
 • Ενθαρρύνει τον διάλογο και βοηθά στην εξάλειψη των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων, των πολιτισμικών διαφορών, της άγνοιας και των διακρίσεων.

Πηγή: www.pixabay.com

 1. Τέχνες

Η τέχνη είναι ένα μέσο έκφρασης και επικοινωνίας!

 • Η παρουσίαση ενός έργου τέχνης σε μια γκαλερί ή σε μία έκθεση προσκαλεί τον θεατή να ξεκινήσει μια συνομιλία.
 • Οι άνθρωποι συνήθως χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους έκφρασης των σκέψεών τους όπως ήχους, οπτικές εικόνες, κινήσεις κ.λπ.
 • Ο καλλιτέχνης δίνει στο κοινό μια διαφορετική προοπτική του κόσμου.
 • Οι καλλιτέχνες/ δημιουργοί τέχνης αντιπροσωπεύουν τον πολιτισμό, τη φυλή, την τάξη, τη θρησκεία, την κοινότητα, στην οποία ανήκουν.
 • Η τέχνη ταυτίζεται με την επικοινωνία καθώς δεν υφίσταται χωρίς έναν δημιουργό, ένα κοινό και ένα μήνυμα.

Πηγή: www.pixabay.com

 1. Πολιτιστική κληρονομιά

Ένα πλεονέκτημα για όλους, μία ευθύνη για όλους!

 • Η Πολιτιστική Κληρονομιά είναι μια έκφραση του τρόπου ζωής μιας κοινότητας, ο οποίος αναπτύχθηκε και μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά.
 • Έθιμα, συνήθειες, αντικείμενα, αξίες, πρακτικές, καλλιτεχνική έκφραση κ.ά.
 • Η πολιτιστική κληρονομιά διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: άυλη και απτή πολιτιστική κληρονομιά.
 • Η πολιτιστική κληρονομιά είναι μία σημαντική πτυχή της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και της κοινωνικής συνοχής.

Πηγή: www.pixabay.com