Θέμα 3 Παρακολούθηση απόδοσης έργου

Η παρακολούθηση (ή έλεγχος) της απόδοσης έργου είναι η διαδικασία ελέγχου των δραστηριοτήτων, εργασιών, παραδοτέων, και όλων των άλλων στοιχείων ενός έργου· με άλλα λόγια οτιδήποτε μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επιτυχία του έργου. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας ελέγχου, καταγράφονται όλες οι πετυχημένες δραστηριότητες.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες, εργασίες ή άλλα στοιχεία του έργου δεν είναι σύμφωνα με το σχέδιο του έργου, τότε κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της απόδοσης εξετάζονται όλες οι διαθέσιμες πτυχές που αφορούν την δραστηριότητα: ο αντίκτυπος, οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις που έχουν εντοπιστεί σε συνεργασία με τρίτους και οι μεσοπρόθεσμες και τελικές αποφάσεις που έχουν παρθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα.

Διαβάστε περισσότερα για το πόσο σημαντική είναι η παρακολούθηση του έργου και πώς μπορείτε να την εφαρμόσετε μέσω τεχνολογιών αιχμής

Πηγή: www.gettyimages.com