Θέμα 3 Προγράμματα εμπορικών σημάτων

Το δεύτερο στάδιο της Στρατηγικής Διαχείρισης Εμπορικών Σημάτων αφορά στην πρακτική εφαρμογή του εμπορικού σήματος. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών για την τοποθέτηση του εμπορικού σήματος, όπως έχει καθοριστεί στο πρώτο μέρος της διαδικασίας. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει:

  1. Καθορισμός στοιχείων του εμπορικού σήματος (π.χ. όνομα, λογότυπο, σύμβολα, σλόγκαν, εκπρόσωποι) ή της εμπορικής ταυτότητας.
  2. Καθορισμός προγράμματος δραστηριοτήτων για την προώθηση (μάρκετινγκ) του εμπορικού σήματος (προϊόν, τιμολόγηση, τοποθέτηση προϊόντος) και της επικοινωνιακής στρατηγικής.
  3. Αξιοποίηση δευτερογενών συσχετίσεων με άλλα εμπορικά σήματα, οντότητες και χώρες για τη δημιουργία και αύξηση θετικών εικόνων και αντιλήψεων.

Το γραφικό προσαρμόστηκε από: http://brandabout.ir/wp-content/uploads/Keller_Strategic_Brand_ManagementBookFi.pdf 

Η επικοινωνιακή στρατηγική αποτελεί θεμελιώδες κλειδί στη Στρατηγική Διαχείρισης Εμπορικών Σημάτων. Η γνωστοποίηση του εμπορικού σήματος στο κοινό απαιτεί μια καλή στρατηγική, που μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες επικοινωνιακές επιλογές:

  1. Διαφήμιση και προώθηση
  2. Διαδραστικό μάρκετινγκ
  3. Εκδηλώσεις και εμπειρίες (για παράδειγμα: Το Μηχάνημα Ευτυχίας της Coca-Cola)
  4. Μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών
cubesproject