Θέμα 3 Προώθηση εμπορικών σημάτων χώρων στην πράξη

Η προώθηση εμπορικών σημάτων χώρων μπορεί να θεωρηθεί μια στρατηγική προσέγγιση για τη διαχείριση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η προσέγγιση 5 βημάτων για την προώθηση εμπορικών σημάτων χώρων από τον Robert Govers είναι η εξής:

  1. Διατύπωση των στόχων του έργου (όραμα, αποστολή, στόχοι).
  2. Ανάλυση του τρέχοντος εμπορικού σήματος χώρου (πώς εκλαμβάνεται από το κοινό η ταυτότητα και η προβαλλόμενη εικόνα του χώρου αυτού).
  3. Σχεδιασμός βασικών στοιχείων του εμπορικού σήματος χώρου (ταυτότητα εμπορικού σήματος, αντιστοιχία αξίας, έννοια και ιδέα για την εμπειρία).
  4. Εφαρμογή νέου εμπορικού σήματος (δημιουργία, συνεργασία, επικοινωνία).
  5. Παρακολούθηση του εμπορικού σήματος χώρου (αναγνωρισιμότητα, εκλαμβανόμενη και προβαλλόμενη εικόνα, αφοσίωση/ εμπιστοσύνη κοινού).