Θέμα 3 Προώθηση συνεργασιών

Χορηγία και μάρκετινγκ – Τι είναι απτό και τι άυλο; Κοινωνική ευθύνη ή αγορά πωλήσεων; Στον τομέα του μάρκετινγκ, η ανταλλαγή υποδηλώνει τη μεταβίβαση κάποιου υλικού ή άυλου ή συμβολικού αγαθού μεταξύ ομάδων ή ατόμων – αγοραστών και πωλητών. Πρόκειται, στην πραγματικότητα, για ανταλλαγή ή παροχή μεταφοράς κάτι πολύτιμου – αγαθών, υπηρεσιών ή ιδεών, για κάτι που αντιπροσωπεύει αξία – μετρητά, πίστωση ή εργασία. (Mujkić, Valantine, Staskeviciute-Butiene & Radjo, 2017)

Είναι σημαντικό ο επιχειρηματικός σας εταίρος να μπορεί να αναγνωρίσει τις αξίες της εταιρείας σας στα μάτια των πελατών, των επισκεπτών ή των συμμετεχόντων. Μία εταιρεία με ευαισθησία στην κοινωνική ευθύνη μπορεί να γίνει συνεργάτης σας για ένα πολιτιστικό έργο, εκδήλωση ή πρόγραμμα. Συχνά οι πωλήσεις των προϊόντων της εταιρείας δεν μπορούν να αυξηθούν, αλλά μπορείτε να ενισχύσετε την κοινωνική αναγνώριση των συνεργατών σας.

Προωθήστε την εικόνα των συνεργατών σας μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων σας και αντιστοιχίστε τα εμπορικά σας σήματα! 

Dino Mujkić & Belma Tuzović Mujkic, Sarajevo Exhibition,  2017.

cubesproject