Θέμα 3 “Σκέψη στην άκρη ενός κουτιού”

Η πολιτιστική διαχείριση υποστηρίζει το θεμέλιο των ανθρώπινων αρχών και των βασικών αξιών της. Ως εκ τούτου, ενισχύει τη διαχείριση έργων, την ηγεσία και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων σε πρώιμο επίπεδο.

Η μέθοδος “Thinking on the edge of the box” καλεί τους ανθρώπους να σκέφτονται πολύ συγκυριακά. “Τι σημαίνει να ασκείς μια συγκεκριμένη δραστηριότητα;” και “Πώς μπορεί να ενισχυθεί από αυτό που κάνει ο οργανισμός;”. Η πρακτική αυτή εμπλέκει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε μια διαδικασία αξιολόγησης των ενεργειών σε μια ευρύτερη προοπτική.

Η “σκέψη στην άκρη του κουτιού” εφαρμόζεται συνήθως σε:

-Ιδεοληψία.

-Δημιουργία εμπορικού σήματος.

-Στρατηγικό σχεδιασμό.

-Ανάπτυξη προϊόντων.

-Καινοτομία.

cubesproject