Θέμα 3 Σχέδια επικοινωνίας και χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

  • Επιλέξτε σωστά το όνομα

Επιλέξτε ένα αξιομνημόνευτο. Σήμερα είναι δύσκολο να θυμάται κανείς ένα ακόμη κοινό όνομα μάρκας.

  • Ξεκινήστε με μια ενότητα περίληψης

Συμπεριλάβετε μια περιγραφή του σκοπού του σχεδίου, γιατί δημιουργείται και μια γενική ιδέα.

  • Μάθετε το κοινό σας

Οι ειδικοί στο μάρκετινγκ θα πρέπει να προσδιορίζουν και να τεκμηριώνουν το κοινό στο οποίο απευθύνεται το ίδρυμα, ποιο είναι το προφίλ τους και να προσδιορίζουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Μια έρευνα κοινού μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Θα μπορούσατε να κάνετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με δημογραφικά χαρακτηριστικά!

Πηγή: https://www.gettyimages.com/detail/photo/bent-arrows-going-up-royalty-free-image/1142202815

Πηγή: https://www.gettyimages.com/detail/photo/dart-target-icon-royalty-free-image/183425983

Σχεδιαστική λογική

Μια «στρατηγική» αποτελείται από τέσσερις ανεξάρτητες ενότητες, οι οποίες είναι:

  1. ομάδα – στόχος (ποιος είναι ο πελάτης σας),
  2. στόχοι (ποιους στόχους θέλετε να επιτύχετε),
  3. πρόταση (κεντρικό μήνυμα και αξίες),
  4. τοποθέτηση (δημιουργία διακριτής θέσης σε σχέση με τους ανταγωνιστές στην αντίληψη του καταναλωτή) / Προγραμματισμός και σχεδιασμός όλων των μελλοντικών μηνυμάτων.

Δημιουργήστε ένα σχέδιο προϋπολογισμού

Αξιολογήστε το κόστος. Να παρακολουθείτε τα ποσοστά δαπανών τακτικά και να προσαρμόζετε ανάλογα τη διαθεσιμότητα.

Χρησιμοποιήστε μεθόδους και εργαλεία επικοινωνίας

Οι μέθοδοι που προσφέρουν ευκαιρίες στους ανθρώπους να κάνουν ερωτήσεις ή να παρέχουν σχόλια μπορούν να προσφέρουν πραγματική αξία σε κάθε έργο. Μην επιμένετε να χρησιμοποιείτε μια μόνο μέθοδο για να επικοινωνήσετε τα μηνύματά σας.

Αξιολογήστε το έργο

Είναι σημαντικό να αξιολογείτε εκ νέου βασικά βήματα των έργων ως προς την απόδοση του προγράμματος για να μαθαίνετε από αυτό.

Όσοι ασχολούνται με το μάρκετινγκ μπορούν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες μετρήσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το Google Analytics για να παρακολουθούν την ενασχόληση των χρηστών με συγκεκριμένα στοιχεία.

Συγκεκριμένα:

  • λάβετε πληροφορίες
  • δημιουργήστε μια πλήρη εικόνα του οργανισμού σας
  • ταξινομήστε τα δεδομένα που συλλέγονται για να αξιολογήσετε τις επερχόμενες δραστηριότητες
cubesproject