Θέμα 4 Αναφορές διαχείρισης έργου, ενημερώσεις και τροποποιήσεις σχεδίου έργου

Εκθέσεις Διαχείρισης Έργου

Οι καλά δομημένες και τακτικές αναφορές διαχείρισης έργου αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή παρακολούθηση του έργου κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης. Αυτές οι αναφορές λειτουργούν συνήθως ως μια εξαιρετική βάση για τις συναντήσεις του έργου (οι οποίες πρέπει να αφορούν δραστηριότητες, εκθέσεις, θέματα προϋπολογισμού, κ.λπ.), αφού συμβάλλουν ώστε οι συναντήσεις να είναι σύντομες και αποτελεσματικές. Για έργα που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτυακής συνεργασίας, οι αναφορές διαχείρισης έργου είναι θεμελιώδους σημασίας.

Ενημερώσεις και τροποποιήσεις στο σχέδιο έργου

Το κόστος ενός έργου μπορεί να παρουσιάσει διακυμάνσεις, ειδικά σε μακροπρόθεσμα έργα. Αυτές οι αλλαγές στο κόστος, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στο σχέδιο του έργου, πρέπει να αναφέρονται και να κοινοποιούνται στην ομάδα διαχείρισης του έργου και στους χορηγούς, αμέσως μόλις γίνουν αντιληπτές. Αυτές οι διακυμάνσεις κόστους μπορεί να αφορούν προαγωγές εσωτερικού προσωπικού και αυξήσεις μισθών ή αυξήσεις στην αμοιβή των εξωτερικών συνεργατών.

Ανάλογα με τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν από την ομάδα διαχείρισης για ανάπτυξη του σχεδίου του έργου, είναι πολύ πιθανόν να αναλυθούν διάφορα υποθετικά σενάρια πριν την έγκριση οποιωνδήποτε αλλαγών στο πεδίο εφαρμογής του έργου. Αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος των αλλαγών στον προγραμματισμό και στο κόστος του έργου, προτού εγκριθούν οι αλλαγές.

Μάθετε περισσότερα για τα είδη Αναφορών Διαχείρισης Έργου & Συμβουλές!

.

.

Πηγή: www.gettyimages.com 

cubesproject