Θέμα 4 Δημιουργία προσφοράς – Περιπτωσιολογική μελέτη

Πρώτος χορηγός – Golden 2020 – 15.000,00 ευρώ και άνω

Ειδική θέση στο πάνελ πληροφοριών στη Συνάντηση Πολιτισμών του Σαράγεβο (SMOC)

– 2 χρόνια

Δημιουργία ενός ειδικού αναμνηστικού για τον χρυσό χορηγό

Χρήση του λογότυπου του SMOC για την προώθηση της εταιρείας

Ειδική διαφημιστική πινακίδα για τον χρυσό χορηγό σε περίοπτη θέση στην πόλη του Σαράγεβο

Προβολή στις εκδόσεις του SMOC

Λογότυπο στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου του SMOC

Προώθηση της εταιρείας σε όλες τις δραστηριότητες του SMOC

Ευκαιρία εκπροσώπησης της εταιρείας στις δραστηριότητες του SMOC

Άμεσος σύνδεσμος στον δικτυακό τόπο του SMOC

Ευκαιρία συμμετοχής σε συνεντεύξεις τύπου και παρουσίασης της εταιρείας

Δεύτερος χορηγός – 10.000,00 – 15.000,00 EUR

Ειδική θέση στο πάνελ πληροφοριών στη Συνάντηση Πολιτισμών του Σαράγεβο

(SMOC) – 2 χρόνια

Χρήση του λογότυπου της SMOC για την προώθηση της εταιρείας

Λογότυπο σε διαφημιστική πινακίδα σε περίοπτη θέση στην πόλη του Σαράγεβο

Προώθηση στις εκδόσεις της SMOC

Λογότυπο στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου της SMOC

Προώθηση της εταιρείας σε όλες τις δραστηριότητες του SMOC

Ευκαιρία εκπροσώπησης της εταιρείας στις δραστηριότητες του SMOC

Άμεσος σύνδεσμος στον δικτυακό τόπο του SMOC

Τρίτος χορηγός – 1.000,00 – 5.000,00 EUR

Ειδική θέση στον ενημερωτικό πίνακα στη Συνάντηση Πολιτισμών του Σαράγεβο (SMOC) – 3 μήνες

Προβολή στις εκδόσεις της SMOC

Λογότυπο στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου της SMOC

Άμεσος σύνδεσμος στον δικτυακό τόπο του SMOC

Dino Mujkic & Sead Pokrklic , Sarajevo Meeting of Cultures street portal,u00a0 2012.

cubesproject