Θέμα 4 Η τέχνη της φιλοξενίας

Η πολιτιστική διαχείριση παρέχει ευκαιρίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κοινότητες και λιγότερο ισχυρούς ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν ουσιαστικά σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων. Με τον τρόπο αυτό, ο πολιτισμός ανυψώνει την ανάπτυξη και την καινοτομία παντού όπου καλλιεργείται ενεργά.

Η Τέχνη της Φιλοξενίας είναι μια μέθοδος για την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερομένων σε διάλογο. Δημιουργεί ένα έδαφος για να ακουστούν όλοι και να συν-δημιουργήσουν λύσεις.

Η τέχνη της φιλοξενίας εφαρμόζεται συνήθως σε:

-Διευκόλυνση διαδικασιών.

-Μετασχηματισμό συγκρούσεων.

-Ποιοτική έρευνα.

-Συν-δημιουργία και συν-ανάπτυξη.

-Διαχείριση της αλλαγής.

-Ενίσχυση της κουλτούρας.

cubesproject