Θέμα 4 Νέοι στόχοι για καλύτερες ιδέες

  • Παροχή γνώσεων, πληροφοριών και ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ατόμων που εργάζονται στον τομέα του τουρισμού, του πολιτιστικού τουρισμού, του αθλητικού τουρισμού και της ψυχαγωγίας, σε στενή συνεργασία με τον τομέα Ανώτερης Εκπαίδευσης στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Ευρώπη και τον κόσμο.
  • Παροχή αποτελεσματικής υποστήριξης σε πολιτιστικά ιδρύματα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο μέσω Ευρωπαϊκών, Περιφερειακών και Κρατικών έργων, μέσω συνεργασίας που οδηγεί στην ενδυνάμωση και ανάπτυξή τους.
  • Βελτίωση των μεθόδων και διαδικασιών για τη διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
  • Συμβολή στη βελτίωση της συνολικής εικόνας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους και απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

Από το αρχείο του «Sarajevo Meeting of Cultures»

Από το αρχείο του «Sarajevo Meeting of Cultures»

cubesproject