Θέμα 4 Προσωπικά χαρακτηριστικά για Δικτύωση

Στο πολιτισμικό περιβάλλον η προσωπικότητα, η οποία συνήθως καθορίζει την όλη λειτουργία του δικτύου, θεωρείται δεδομένη. Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι χρειάζονται ειδικές δεξιότητες για τη δημιουργία, ανάπτυξη και διατήρηση του δικτύου. Οι ατομικές διαφορές στην προσωπικότητα σε σχέση με την επεξεργασία πληροφορίας, διεθνή πρόσβαση, ετοιμότητα προς τις εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς και η έρευνα για συνεταιρισμό, οδηγούν στην ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης του δικτύου τους.

Η κατανόηση της έννοιας και της λειτουργίας της ενεργής δικτύωσης βοηθάει στην χρήση της με διάφορους τρόπους σε πολιτισμικό περιβάλλον. Όμως, η γνώση των εξωτερικών χαρακτηριστικών δεν είναι αρκετή από μόνη της και η πρακτική εφαρμογή είναι κάτι διαφορετικό. Για να επιτευχθεί αυτό, συγκεκριμένα προσωπικά χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα. Ο εντοπισμός και η επεξήγηση  μπορεί να βοηθήσουν στην αναγνώριση και τη συνειδητή ανάπτυξη τους στο μέλλον.

Αρχικά, μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες, που κάθε επιχειρηματίας δικτύου πρέπει να κατέχει, είναι η ετοιμότητα. Είναι ικανότητα να διακρίνεις τις διαδικασίες ως τέτοιες όπου οι ευκαιρίες- που μέχρι σήμερα προβλέπονταν- γίνονται αντιληπτές και αξιοποιούνται. Η ετοιμότητα επιτρέπει την απόκτηση μέγιστης ποσότητα πληροφορίας και λαμβάνει υπ’ όψιν τους απαραίτητους εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να δημιουργήσουν ευκαιρία ανάπτυξης ή απόκτησης οποιουδήποτε πλεονεκτήματος από το δίκτυο. Με αυτό τον τρόπο η ετοιμότητα θεωρείται κάτι το οποίο διαχωρίζεται από την αβεβαιότητα.

Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση αποκλείει άλλα βασικά χαρακτηριστικά- δημιουργικότητα. Η ετοιμότητα προς μια ευκαιρία εξυπακούει την παρατήρηση ότι είναι πλήρως ανεπτυγμένη και περιμένει απλώς κάποιον να την αρπάξει. Η ετοιμότητα δεν κάνει εξάσκηση στην σκέψη έξω από το κουτί, και μπορεί να εμποδίσει από το να γίνουν αντιληπτοί οι τρόποι με τους οποίους ένα δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Κλείνει την πόρτα στην ικανότητα μελλοντικού σχεδιασμού  και στον εντοπισμό επαφών και αποτελεσμάτων που δεν δίνονται στο παρόν. Αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να ανοίξει η πόρτα στην φαντασία.

Η φαντασία υπερβαίνει το εδώ και το τώρα και κάνει πιθανές τις μελλοντικές επαφές. Η ετοιμότητα απασχολείται με επαφές του παρελθόντος, αντίθετα η φαντασία δημιουργεί νέα χαρακτηριστικά αναθεωρώντας παλιές επαφές και δημιουργώντας καινούργιες συνδέσεις μεταξύ τους. Η φαντασία είναι ένα εργαλείο, το οποίο βοηθά στην διαμόρφωση του μέλλοντος χρησιμοποιώντας τη γνώση του παρόντος. Συνεπώς, συνεισφέρει στην αναγνώριση νέων τρόπων εφαρμογής παλιών εμπειριών και στην οικοδόμηση εναλλακτικών στρατηγικών κατευθύνσεων.

Η φαντασία αποδέχεται χαρακτηριστικά όπως η κρίση (η ικανότητα πρόβλεψης των συνεπειών της δικτύωσης) , την πιθανότητα απώλειας (η συνειδητοποίηση ότι το προβλεπόμενο επιτυχημένο σενάριο μπορεί να μην είναι το τελικό και άλλες εξελίξεις στο δίκτυο είναι πιθανές)  και δημιουργικότητα (η οποία συμπεριλαμβάνει την αναγνώριση της ίδιας μας της δημιουργικότητας και την ικανότητα να εντοπίσει κάποιος ευκαιρίες μέσα στο ίδιο το δίκτυο). Η φαντασία δίνει υπόσταση σε νέες στρατηγικές  δικτύωσης και ευκαιρίες.

Τέλος, άλλα πνευματικά χαρίσματα, όπως η αντίληψη του χρόνου, η συναισθηματική νοημοσύνη, η επικοινωνιακή δυνατότητα, και οι γενικές γνώσεις επηρεάζουν τη διαδικασία της δικτύωσης. Προσωπικά χαρακτηριστικά τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξη και τη χρήση δικτύου, και επομένως δημιουργούν επιχειρηματικές ευκαιρίες, μπορεί να επηρεαστούν από τις κοινωνικές δομές, ώστε παράγοντες όπως η εκπαίδευση, οι δεξιότητες και το οικογενειακό υπόβαθρο μπορούν να ενισχύσουν ή να δημιουργήσουν εμπόδια στην επιτυχία.

Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, η αναγνώριση των προσωπικών χαρακτηριστικών που αναφέρονται παραπάνω, αυξάνει τις πιθανότητες της επιτυχίας και οδηγεί στην ενεργή δικτύωση.

cubesproject