Θέμα 4 Συμμετρικοί δεσμοί

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης ενός δικτύου είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές λειτουργίας του. Το δίκτυο είναι λειτουργικό μόνο όταν όλα τα μέλη του επωφελούνται. Είναι επικίνδυνο να υπάρχει μόνο εκμετάλλευση των επαφών χωρίς να υπάρχει προσφορά.  Επομένως, αυτοί που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τους δεσμούς του δικτύου τους καιροσκοπικά  χωρίς να προσφέρουν αμοιβαία είναι αναμενόμενο να αποτύχουν. Αυτή η οπτική αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η συμμετοχή σε ένα δίκτυο- γίνεται κύριος σκοπός η συνεργασία με στόχο το αμοιβαίο όφελος και όχι η αναζήτηση για προσωπικό κέρδος.

Επικρατεί μια τελείως διαφορετική λογική στο δίκτυο, όπου κυριαρχεί η αμοιβαία ικανοποίηση αναγκών παρά η προσπάθεια να επωφεληθούν ο ένας από τον άλλο. Οι δύο εμπλεκόμενες πλευρές μοιράζονται την αβεβαιότητα της ανταλλαγής. Αυτή η αμοιβαία αβεβαιότητα δημιουργεί το συναίσθημα της εμπιστοσύνης και της συλλογικότητας στο δίκτυο. Δεν είναι μια ανώνυμη ανταλλαγή που επικρατεί στην λογική της αγοράς. Επομένως τα δίκτυα είναι προτιμότερα από τις τυπικές σχέσεις της αγοράς επειδή εμπεριέχουν  μεγαλύτερη κοινωνική επαφή, είναι λιγότερα ανταγωνιστικά και περισσότερα συνεργατικά, ενισχύουν την αμοιβαία ευθύνη και ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών.

Source: Miguel Bruna on Unsplash

cubesproject