Θέμα 4 Συστήματα μέτρησης εμπορικών σημάτων

Όπως και σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης, η ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι σημαντική. Αυτό το βήμα περιλαμβάνει την κατανόηση του εύρους των προγραμμάτων μάρκετινγκ του εμπορικού σήματος, δηλαδή τη μέτρηση και την ερμηνεία της απόδοσης του εμπορικού σήματος (παρακολούθηση εμπορικού σήματος).

Αυτό είναι εφικτό μέσα από την εφαρμογή ενός συστήματος μέτρησης που μπορεί να περιλαμβάνει:

  1. Καταστατικό εμπορικού σήματος (επίσημο έγγραφο με μια γενική περιγραφή του εμπορικού σήματος)
  2. Έκθεση αξίας του εμπορικού σήματος με τη συλλογή αποτελεσμάτων βάσει σχετικών μετρήσεων (π.χ. διάγνωση, αξιολόγηση διαδικασιών)

Το γραφικό προσαρμόστηκε από: http://brandabout.ir/wp-content/uploads/Keller_Strategic_Brand_ManagementBookFi.pdf 

  1. Αρμοδιότητες για την αξία εμπορικού σήματος (Brand equity) (επίσημος προσδιορισμός όλων των οργανωτικών ευθυνών και διαδικασιών)

 

Αλυσίδα αξίας εμπορικού σήματος (Brand value chain): «ένας τρόπος για να εντοπίσετε τη διαδικασία δημιουργίας αξίας για εμπορικά σήματα, ούτως ώστε να κατανοήσετε καλύτερα το οικονομικό αντίκτυπο των δαπανών και των επενδύσεων από την προώθηση (μάρκετινγκ) του εμπορικού σήματος» (Keller & Brexendorf, 2016).

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα μεθοδολογιών για την αξία εμπορικού σήματος. Πιο κάτω οι σύνδεσμοι σε βίντεο (στα αγγλικά) με δύο άλλα παραδείγματα:

Θέματα εμπορικού σήματος: Πώς να εκτιμήσετε την αξία εμπορικού σήματος;

Μεθοδολογία Εκτίμησης Αξίας της Interbrand

cubesproject