Θέμα 4 Τα οφέλη της κοινοτικής συμμετοχής

Η εμπλοκή της κοινότητας δημιουργεί μια αίσθηση κοινοτικής ταυτότητας, που συνδέει τα μέλη της κοινότητας μεταξύ τους. Μπορεί να αξιοποιήσει τις τέχνες και τους πολιτισμικούς οργανισμούς ώς σταθερά κοινοτικά ινστιτούτα, συνεισφέροντας στην ταυτότητα της γειτονιάς, στις ευκαιρίες εργασίας και στην έλξη χορηγών που υποστηρίζουν τον τομέα του πολιτισμού.

Τα οφέλη της κοινοτικής συμμετοχής είναι:

  • Εμπλοκή στα αρχικά στάδια
  • Καθορισμός των τοπικών αναγκών
  • Αναγνώριση κινδύνων και πόρων
  • Σχηματισμός οράματος
  • Απόκτηση στήριξης
  • Προτροπή συνεργασίας
  • Ενδυνάμωση κοινοτήτων
  • Δημιουργία κυριότητας
  • Η ίδια η αξία της διαδικασίας

Source: Elaine Casap on Unsplash

cubesproject