Θέμα 4 Τα πρακτικά παραδείγματα της πολιτιστικής προσέγγισης των ΣΒΑ

Οι οργανισμοί επενδύουν πολύ στο μάρκετινγκ. Ωστόσο, όταν ο πραγματικός κοινό-στόχος είναι επιρρεπής δεν υπάρχει το αναμενόμενο αντίκτυπο. Συνήθως, τέτοιες καταστάσεις εμφανίζονται σε κοινωνικές πρωτοβουλίες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απευθείας μετάβαση στις κοινότητες και η συλλογή γνώσεων γι’ αυτές είναι το κλειδί. Μόνο τότε μπορεί κανείς να καθορίσει το μήνυμα και τα κανάλια επικοινωνίας για να έχει πραγματικό αντίκτυπο (βλ.: ΣΒΑ 11).

Η πόλη του Βίλνιους (Λιθουανία) το έχει πράξει αυτό με την περιοχή Naujininkai και έχει δημιουργήσει από κάτω προς τα πάνω πολιτιστικές πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα σχέδια ενεργοποίησης νέων υποδομών.

Οι νεοσύστατες και καινοτόμες εταιρείες συνήθως παλεύουν με το ερώτημα “Πώς να διατηρήσετε έναν πελάτη;”. Με άλλα λόγια, πώς να δημιουργήσουν την αξία που δημιουργεί έναν πιστό δεσμό με ένα άτομο.

Η επένδυση στο οικοσύστημα και όχι σε μια απλή διαδικασία απόκτησης πελατών δημιουργεί ιδιαίτερη αξία για έναν ενδιαφερόμενο. Η καινοτομία γίνεται ο διαμεσολαβητής της κουλτούρας και θέτει τα πρότυπα. Κάνει τους χρήστες να εκτιμούν την αξία των εταιρειών και δημιουργείται ανθεκτικότητα.

Σε αυτή την περίπτωση, η καινοτόμος εταιρεία car-sharing, Citybee επένδυσε σημαντικά στην υποδομή για να προσφέρει την καλύτερη εμπειρία κινητικότητας (βλ.: SDG 9) για όλους (ακόμη και για τους ανταγωνιστές).

cubesproject