Θέμα 5 Εργαλεία διαχείρισης έργου

Υπάρχουν πολλά εργαλεία διαχείρισης έργων και ως εκ τούτου κάθε ομάδα διαχείρισης έργων χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία, ωστόσο, υπάρχει μια κοινή βάση που χτίστηκε τα τελευταία χρόνια, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης ψηφιακών προγραμμάτων υπολογιστών, η οποία επιτρέπει στους διαχειριστές έργων να σχεδιάζουν, να εκτελούν και να διαχειρίζονται τα έργα σε μια κεντρική εικονική τοποθεσία.

  1. Εργαλείο άμεσων μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο

Ένα εργαλείο που επιτρέπει στους ανθρώπους να μιλούν ή να συνομιλούν μέσω βίντεο με απομακρυσμένους συναδέλφους, σε πραγματικό χρόνο. Είναι ουσιαστικό μέρος κάθε συνάντησης εταίρου του έργου και διευκολύνει μια αποτελεσματική οπτικοακουστική επικοινωνία με τη συνεργασία. Η αγορά ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων κυριαρχείται από εργαλεία όπως το Slack, το Zoom, το Google Hangouts, το Skype, το Chatter, το Facebook Messenger και έναν αυξανόμενο αριθμό εφαρμογών για κινητά.

  1. Εργαλείο Βάσης Γνώσεων

Το εργαλείο βάσης γνώσεων επιτρέπει στους χρήστες του να τεκμηριώνουν, να καταγράφουν και να μοιράζονται τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες, τις γνώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές του έργου μέσα στην ομάδα, παρέχοντας έτσι πρόσβαση στη γνώση (εσωτερικά blogs ή wikis).

  1. Εργαλείο κοινής χρήσης αρχείων

Τα εργαλεία κοινής χρήσης αρχείων είναι απαραίτητα για την κοινή χρήση αρχείων και τη διατήρηση συνεργατικής εργασίας στο πλαίσιο της συνεργασίας. Αυτό το εργαλείο θα σας επιτρέψει να αποθηκεύσετε εύκολα, να συγχρονίσετε και να μοιραστείτε αρχεία με την ομάδα (Box, Dropbox, OneDrive και Google Drive).

Επιλέξτε το εργαλείο επικοινωνίας σας με βάση τις ανάγκες της ομάδας σας!

Δείτε τα 10 καλύτερα εργαλεία διαχείρισης έργων για ομάδες!

Πηγή: www.gettyimages.com 

cubesproject