Θέμα 5 Η Δικτύωση ως μορφή πολιτισμικής επιχειρηματικότητας

Από την γέννηση της έννοιας του επιχειρηματία  στο τέλος του 19ου αιώνα , κύρια του χαρακτηριστικά είναι υπό αμφισβήτηση. Ο καινοτόμος ρόλος του επιχειρηματία ήταν  πάντα υπό εμφαση, αλλά πιο πρόσφατα παρατηρείται μια μετάβαση του ρόλου του επιχειρηματία ως διαχειριστή δικτύου. Πριν από αυτό οι επιχειρηματίες συνήθως αναγνωρίζονταν ως ανεξάρτητες μονάδες, ο δυναμισμός και η αλλαγή στα μοτίβα της οικονομικής ζωής έδωσαν το έναυσμα για τη δημιουργία της ιδέας του επιχειρηματία ως του ήρωα του δικτύου. Στις δημιουργικές βιομηχανίες, αυτή η αλλαγή στο περιβάλλον μπορεί να φανεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ οι επιχειρηματικές σχέσεις αντικαθίστανται με ανεπίσημες επαφές, σημαντικές αποφάσεις επηρεάζονται από παράλογους παράγοντες, η έλλειψη χρηματοδότησης διαμορφώνει τον τρόπο του επιχειρείν, και η αβεβαιότητα είναι παρούσα παντού, από την ζήτηση μέχρι τους μισθούς.

Επομένως, η δικτύωση ως επιχειρηματική δραστηριότητα βοηθάει τους πολιτισμικούς επιχειρηματίες να αποκτήσουν πληροφορίες, συμβουλές, κοινωνική και οικονομική υποστήριξη από το δίκτυο, και επίσης βοηθούν στην εξεύρεση συμμάχων για συνεργασία.

Source: Miguel Bruna on Unsplash.