Θέμα 5 Τεχνολογίες

Η πολιτιστική διαχείριση δραστηριοποιείται σε έναν τομέα όπου οι τεχνολογίες είναι λιγότερο διαδεδομένες. Ωστόσο, ορισμένα λογισμικά μπορούν να ενισχύσουν το αντίκτυπο που δημιουργείται ή να κάνουν τη διαδικασία πιο αποτελεσματική.

Τις περισσότερες φορές τρεις βασικοί τομείς της πολιτιστικής διοίκησης μένουν πίσω:

  1. Η κουλτούρα παροχής πληροφοριών.
  2. Η ανατροφοδότηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  3. Η επικοινωνία μεταξύ των μερών.

Οι τεχνολογίες αυτές προάγουν τους προαναφερθέντες τομείς:

1.Patogi (www.patogi.com). Το ενδοδίκτυο νέας γενιάς για ευέλικτη εργασιακή κουλτούρα. Διαφωτίζει τους χρήστες με τις απαραίτητες πληροφορίες άμεσα.

2.Sype (www.sypeapp.com). Η απόλυτη πλατφόρμα ανατροφοδότησης που επιτρέπει ποικίλους τρόπους συλλογής πληροφοριών.

3.Slack (www.slack.com). Η πλατφόρμα ομαδικής επικοινωνίας που επιτρέπει την άνετη συνύπαρξη πολλαπλών καναλιών πληροφόρησης.

cubesproject