Θέμα 6 Οι κίνδυνοι στην Δικτύωση

Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι στη δικτύωση που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το κλείσιμο σε ένα δίκτυο μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική παγίδα η οποία αποτρέπει την πραγματική δημιουργικότητα. Ο πολιτισμικός χειριστής μπορεί να βρεθεί παγιδευμένος στις μη παραγωγικές επαφές που ενθαρρύνουν την ομοιογένεια και αποτρέπουν την προσωπική και επιχειρηματική ανάπτυξη.

Είναι επίσης άξιο παρατήρησης το γεγονός ότι παρόλο που τα δίκτυα είναι απαραίτητη κατάσταση, δεν είναι αποτελεσματική. Όπως σε κάθε χώρο, έτσι και στο πολιτισμικό περιβάλλον τα πολιτισμικά προϊόντα και οράματα πρέπει να κατευθύνουν όλες τις δραστηριότητες. Τέλος,  κάθε οικοδόμηση δικτύου είναι μια τέχνη, όχι μια επιστήμη και πάντα απαιτεί δημιουργική προσέγγιση και εσωτερικό κίνητρο.

cubesproject