Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Ελλάδα)

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι ένα σύγχρονο, πολυθεματικό, περιφερειακό πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε το 2000. Με συνολικά 9 σχολές και 22 τμήματα που αναπτύσσονται στις κύριες πόλεις της Πελοποννήσου (Τρίπολη, Κόρινθος, Καλαμάτα, Σπάρτη, Ναύπλιο και Πάτρα), προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, θέσεις για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα, καθώς και προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης. Αποστολή του είναι να παραγάγει, να προωθεί και να διαδίδει την επιστημονική γνώση μέσω της έρευνας, της διδασκαλίας και της εφαρμογής της παραγόμενης γνώσης με στόχο την τοπική, περιφερειακή, εθνική και διεθνή πολιτισμική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Συμμετέχοντας σε πολυάριθμα διεπιστημονικά προγράμματα σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δίνει έμφαση στη διεθνοποίηση της έρευνας και της διδασκαλίας, καθώς και στην καλλιέργεια αμοιβαία επωφελών συνεργασιών με πολυάριθμους και ποικίλους εξωτερικούς φορείς.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα :

cubesproject