Ξένιος Πόλις

Xenios Polis. Πολιτισμός, Επιστήμη και Δράση (XPCSA) είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αθήνα (σε χρόνο και τόπο με κοινωνικές και παγκόσμιες αλλαγές) και αποσκοπεί στη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην πολιτιστική οργάνωση και στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας. Παράλληλα διενεργεί προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και κοινωνικής πρόνοιας.Έμφαση δίνεται κυρίως σε ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ενημέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης – σταθερά ή περιστασιακά χαρακτηριζόμενες ως κοινωνικά ευαίσθητες και ευάλωτες (πρόσφυγες, μετανάστες, άνεργοι, πληθυσμοί χαμηλού εισοδήματος κ.λπ.). Το προσωπικό της XPSCA περιλαμβάνει ακαδημαϊκούς καθηγητές, κατόχους διδακτορικών διατριβών, ερευνητές, έμπειρους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, εθελοντές που έχουν εμπλακεί ενεργά σε προγράμματα επικεντρωμένα σε κοινωνικές προκλήσεις και βιώσιμο περιεχόμενο, πολιτιστικό και διαλεκτικό περιεχόμενο, ισότητα και ένταξη.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ:

cubesproject