Modulis Nr.3: Paraiškos paramai rašymas

Last updated: 15 rugsėjo, 2021

Mokymosi tikslai

  • Susipažinti su paraiškų pildymo reikalavimais
  • Pristatyti paraiškų paramai gauti būtinas sąlygas ir etapus
  • Gilinti žinias biudžeto rengimo ir išlaidų fiksavimo srityje
  • Lavinti biudžeto valdymo įgūdžius

Metodologiniai įrankiai

  • Savęs vertinimo pratimai
  • Interaktyvus turinys
  • Aktyvus mokymasis
  • E-mokymasis
  • Audio-vizualinė medžiaga

Image source: https://pixabay.com/

cubesproject