Projekto rezultatai

Apžvalga ir parametrų žemėlapiai
Tyrimai ir apžvalgos apims šiuos aspektus:

Kultūros administravimo ir tvarumo skatinimo stiprinimo programa
CUBES rengia mokymo programą, skirtą spręsti keletą pagrindinių švietimo temų, susijusių su tvaraus kultūros išteklių administravimo bendrąja tema:

Skaitmeninis įrankių rinkinys ir šaltiniai

Metodinių požiūrių vadovas pedagogams 
Palaikant parengtą mokymo programą, taip pat turi būti sukurta:

Politikos dokumentas
Apibendrins CUBES sukurtą turinį ir procedūras, juo siekiama informuoti politikos formuotojus, sujungiant praktiką ir teoriją, akademines žinias ir politikos formavimą.

Renginiai (nacionaliniai seminarai, informacinės dienos, praktiniai užsiėmimai, baigiamoji konferencija).
Praktinei projekto sklaidai ir reikalingam grįžtamajam ryšiui gauti, renginiai vyks kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje, siekiant sukurti poveikį ir skatinti bei didinti projekto CUBES palaikymą. Šalia savo informatyvaus pobūdžio, šie renginiai yra orientuoti į praktinį lygį ir specifinį visuomenės kontekstą, nes juose kiekviena šalis pristatys savo bendruomenių ypatybes, kultūrinius išteklius ir tvarumo rodiklius.

cubesproject