Sarajevo Meeting of Culture (Bosnia and Herzegovina)

„Saragevo Meeting of Culture” (SMOC) yra nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2013 m., siekiant skatinti Sarajevą ir Bosniją ir Hercegoviną kaip Pietryčių Europos kultūrinės įvairovės epicentrą. Vienintelis mūsų egzistavimo tikslas nuo pat įsikūrimo yra prisidėti prie kultūrinio turizmo augimo stiprinant nacionalinę kultūrinę tapatybę ir turizmo tinklus, siekianti sustiprinti teigiamą šalies įvaizdį ir geresnį šalies supratimą. Individualiame lygmenyje mes teikiame žinių perdavimo ir darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimo galimybes turizmo ir kultūros sektoriuose. Institucijų lygmeniu teikiame į efektyvumą orientuotą paramą kultūros įstaigoms vietos ir nacionaliniu lygiu įgyvendindami projektus, kurie skatina jų stiprinimą ir plėtrą. Visais lygmenimis mes palaikome tobulinimo metodus ir procesus, panaudodami visus turimus išteklius ir esminius komponentus kultūrinio turizmo plėtrai. 25 metų kolektyvinė darbuotojų patirtis projektų valdymo, aukštojo mokslo plėtros, kultūros, sporto ir turizmo srityse yra pliusas, siūlantis profesionalų ir novatorišką požiūrį į išvardytas sritis, veikiantis kaip augimo katalizatorius.

Galite sužinoti daugiau apsilankę: