Tema Nr. 2

Temų sąrašas

Kultūrinės kompetencijos ir tinklaveika

Įvadas

Kultūrinė kompetencija yra gebėjimas įvertinti, suprasti ir bendrauti su skirtingomis kultūromis ir kultūriniais ištekliais. Šioje temoje sužinosite kultūrinės kompetencijos ir tinklaveikos svarbą. Studijuosite kultūrą kaip visumą ir įgysite vertingų įgūdžių, susijusių su kultūros administravimo ryšių kūrimu. Susipažinę su šia tema, suprasite koks yra šiuolaikinis požiūris į kultūrinę kompetenciją ir tai, kaip bendrauti su skirtingomis kultūromis kuriant ryšius ir švietimą. Be to, galėsite įvertinti ir pritaikyti veiksmus, kuriais siekiama pagerinti tvarų kultūros išteklių administravimą pagal Darnaus vystymosi darbotvarkę 2030 m.

 

Modulis Nr. 1: Įvadas į kultūros kompetencijas

Modulis Nr. 2: Tinklaveika su kultūra susijusioje aplinkoje

Modulis Nr. 3: Kultūra kaip darnaus vystymosi ramstis (2030 JT Darbotvarkė ir kultūros administravimas)

Nemokamai

Modulis Nr. 3: Kultūra kaip darnaus vystymosi ramstis (2030 JT Darbotvarkė ir kultūros administravimas)

cubesproject