Tikslinės
Grupės

Projekte dalyvauja įvairūs dalyviai, turintys skirtingus vaidmenis. Jų atrankos ir dalyvavimo kriterijai grindžiami daugialypiu CUBES kontekstu ir nustatytu poreikiu skirtingų visuomenės sluoksnių dalyvavimo administruojant kultūros išteklius – problema, kuri tapo labai akivaizdi ir būtina spręsti. Atitinkamai, CUBES tikslinės grupės yra: