Tema Nr. 1 Biudžetas: apibrėžimas ir paskirtis

APIBRĖŽIMAS

Biudžetas yra kiekybinė veiksmų plano išraiška; priemonė, leidžianti koordinuoti ir įgyvendinti projektą.

Veiksmingiausias būdas kovoje su nuolat besikeičiančiomis aplinkybėmis – veiksmų planas, kokybiškai parengtas biudžetas pajamų ir išlaidų planavimui.

✔Tai yra organizacijos veiklų planavimo „kompasas“.

✔Padeda apibrėžti ir įgyvendinti tikslus.

✔Sudaro puikias sąlygas pamatuoti faktinius veiklų rezultatus.

✔Padeda vadovams stebėti, kontroliuoti ir vadovauti organizacijai.

Image source: https://www.pexels.com/

cubesproject