Tema Nr. 1 Idėja – koncepcijos rašymas

Idėjos kūrimas prasideda kontrolinių taškų nustatymu sudarant sąrašą to, ką reikėtų pasiekti kiekviename projekto etape, kuris ir yra projekto inicijavimo pagrindas.

Kiekvienas kontrolės taškas suteikia galimybę įvertinti mūsų idėjos kokybę ir įgyvendinamumą. Kontrolės taškuose mes galime pataisyti ir pritaikyti savo idėją pagal realius poreikius. Toliau pateikiami pagrindiniai pradiniai kontroliniai taškai (iš kurių vėliau susidaro ir daugiau) ir kurie padeda mums potencialią idėją paversti projektu:

 • Dizainas ir prototipas – parašyto projekto dizainas, naudojant visas reikalingas priemones.
 • Finansavimas – reikalingo biudžeto, skirto mūsų idėjai, paverstai projektu, pradėti ir įgyvendinti, apžvalga.
 • Veiklos įgyvendinimo apžvalga ir reikalingų išteklių apžvalga.
 • Rinkodara ir komunikacija su aplinka – kokiu būdu mūsų projektas bus priimtas. Būsimų partnerių apibrėžimas ir projekto skatinimas.
 • Kontroliniai taškai atspindi projekto „prognozavimo“ procesą, taip pat projekto inicijavimą, planavimą, vykdymą, stebėjimą ir kontrolę, kaip neatsiejamą planavimo proceso dalį (Radjo & Mujkic,2018).

1.Projekto pavadinimas ir tipas:

Pavadinkite savo projektą kuo paprasčiau, susiejant su platesniu ir pagrindiniu tikslu

2.Platesni projekto tikslai

Platesnis tikslas yra jūsų vizija/aiškus platesnis vaizdas apie jūsų projekto idėją.

Tai turėtų būti ne daugiau kaip 3 sakiniai

 1. Pagrindiniai projekto tikslai:

Pagrindiniai tikslai daugiausia susiję su jūsų projekto misija ir tikslais.

Jūsų teiginiai turėtų būti suderinti su platesniu projekto vaizdu ir galutiniu projektu laukiami rezultatai

 1. Projekto pagrindimas:

Trumpas projekto poreikių ir galimybių paaiškinimas.

 1. Tikslinės grupės/naudos gavėjai/partneriai
 • Naudos gavėjai
 • Partneriai
 1. Veiklos trukmė
 1. Veiklų sąrašas:
 1. Visa projekto suma, reikalinga projektui įgyvendinti:
 1. Prašoma projekto suma rėmėjo/dotacijos:
cubesproject