Tema Nr. 1 Įvadas

Bet kuris kultūrinis ar kūrybinis projektas yra susijęs ne tik su vieta, bet ir su aplinka, kurią jis kuria, bei poveikiu, kurį daro visuomenei, ypatingai toje aplinkoje gyvenantiems žmonėms. Todėl labai svarbu pristatyti projekto viziją, misiją ir tikslus kuo ankstesnėje projekto stadijoje, taip pat susipažinti su vietos bendruomene, jos poreikiais, lūkesčiais, tikslais ir galimybėmis.

Bendruomenės dalyvavimo priemonių pasitelkimas yra esminis, siekiant sukurti efektyvius ir veiksmingus tinklaveikos sprendimus. Tinklaveikos kokybė yra grindžiama vietos žinių, vertybių ir poreikių suvokimu, sukuriant galimybes bendruomenės įsitraukimui ir atsižvelgiant į bendruomenės rūpesčius sprendimų priėmimo metu.

cubesproject