Tema Nr. 1 Įvadas

„Darnaus vystymosi tikslai (DVT) yra visuotinis raginimas imtis veiksmų prieš skurdą, siekiant užtikrinti planetos apsaugą ir pagerinti kiekvieno žmogaus gyvenimą bei perspektyvas. 2015 m. JT narės užsibrėžė 17 tikslų, kurie yra įtraukti į Darnaus Vystymosi Darbotvarkę 2030 – 15-ikos metų planą darnios plėtros tikslams pasiekti.“

Kultūros sektorius, kaip vienas pagrindinių pokyčių visuomenėje skleidėjų, prisiima ir atitinkamas atsakomybes, apie kurias sužinosime:

❑Suprasdami DVT struktūrą

❑Įvertindami atitinkamas veiksmų priemones

Source: www.un.org 

cubesproject