Tema Nr. 1 Įvadas

Kultūra yra netradicinio mąstymo ir kūrybinio problemų sprendimo lopšys. Ji skatina dialogą įvairiausiuose kontekstuose ir integruoja ilgalaikę viziją į procesą.

Kultūros administravimas prisideda prie darnaus vystymosi kaip terpė, įgalinanti pagrindines demokratinės visuomenės vertybes. Tokiu būdu ji skatina augimą ir inovacijas.

Šis skyrius atskleis, kaip kultūra prisideda prie darnaus vystymosi, pristatydamas:

❑DVT taikymo struktūrą iš kultūros administravimo perspektyvos.

❑Praktinius šios struktūros pavyzdžius.

Source: www.xwhyagency.com  

cubesproject